Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii wyst?pi w Gda?sku – jest to potwierdzona informacja od organizatorów tego wydarzenia. 15 lipca na ...

Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

SUNRISE FESTIVAL jest jednym z najpopularniejszym festiwali muzyki klubowej w Polsce i jednym z dziesi?ciu najpopularniejs...

Audioriver 2016 - P?ock

Audioriver 2016 - P?ock

Mamy ogromn? przyjemno?? og?osi?, ?e 11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 w P?ocku. Ruszy?a ju? sp...

Euforia Festival 2016 - Boszkowo

Euforia Festival 2016 - Boszkowo

Z dum? i u?miechem na twarzy zapraszamy na Euforia Festival 2016. Co roku przypominamy o atutach Euforia Festival, po...

Nature One

Nature One " red dancing flames" - Pydna / Kastellaun

Organizatorzy 22 edycji festiwalu Nature One, który odb?dzie si? w dniach od 5 do 7 sierpnia, spodziewaj? si? w tym...

Transmission 2016 - Praga

Transmission 2016 - Praga

Mija niesamowite 10 lat od pierwszej edycj Transmission, a kolejny kamie? milowy zosta? osi?gni?ty. Transmission ma zaszcz...

MAYDAY

MAYDAY "We Love The Future"

Historia MAYDAY jest wyj?tkowa. ?adna inna impreza nie wywar?a takiego wp?ywu na kultur? masow?. MAYDAY to pierwsze te...

 • Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

  Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

 • Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

  Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

 • Audioriver 2016 - P?ock

  Audioriver 2016 - P?ock

 • Euforia Festival 2016 - Boszkowo

  Euforia Festival 2016 - Boszkowo

 • Nature One

  Nature One " red dancing flames" - Pydna / Kastellaun

 • Transmission 2016 - Praga

  Transmission 2016 - Praga

 • MAYDAY

  MAYDAY "We Love The Future"


Music Power Explosion 2016 - Gda?sk -552 dni
John O'Callaghan po raz kolejny powraca na Transmission. Ostatni jego wy?t?p w O2 Arena na pewno zapad? ka?demu w pamie?. Gra? on bowiem na tej imprezie dwukrotnie i pojawi si?…
Najwi?kszy polski festiwal z muzyk? elektroniczn? niedawno sko?czy? podawa? zagranicznych artystów, którzy wyst?pi? w P?ocku w ostatni weekend lipca, a teraz zaprezentowa?, jak program wydarzenia rozk?ada si? na poszczególne dni…
Twórca jednego z najlepszych elektronicznych live actów ostatnich lat, Guti, oraz prawdziwa legenda sceny house, Lee Burridge, do??czaj? do programu Audioriver. Wyst?pi? oni na BURN Stage podczas dziennej, bezp?atnej cz??ci…
Po ?wietnym wyst?pie podczas ubieg?orocznej edycji Transmission i pozytywnym odbiorze ze strony uczestników imprezy, organizatorzy tego wydarzenia z przyjemno?ci? og?aszaj? kolejnego wykonawc?, który pojawi si? 29 pa?dziernika w O2 Arena…
Audioriver poda? w?a?nie ostatnich zagranicznych artystów do??czaj?cych do programu g?ównej cz??ci festiwalu. S? to Ella Eyre, C2C, The Martinez Brothers, Motor City Drum Ensemble, Jubei & SP:MC Present Zones, Neonlight,…
Wielokrotnie wybierany najlepszy DJ'em w Finlandii i jeden z najpopularniejszych DJ'ów w Skandynawii, pojawi si? w tym roku w stolicy Czech. Po wyst?pach na ponad 1500 imprezach na ca?ym ?wiecie,…
Trzecia edycja, trzeciego dnia, najwi?kszego polskiego festiwalu z muzyk? elektroniczn? wygl?da jeszcze ciekawiej ni? poprzednie. Obie sceny zostan? oddane we w?adanie dwóm wielkim postaciom. Za Stage One odpowiada? b?dzie Damian…
Audioriver oraz T-Mobile w?a?nie og?osili wspó?prac?, której efektem b?dzie - mi?dzy innymi - scena Electronic Beats na festiwalu oraz wyst?p DJ-a Shadowa w ostatni weekend lipca. Wiemy te?, którzy z…
Ju? niespe?na tydzie? dzieli nas od Armin Only Embrace! Armin jest bardzo podekscytowany powrotem do Polski i po raz kolejny postanowi? zaskoczy? klubowiczów daj?c im szans? spotkania si? z nim podczas…
Ko?cem kwietnia organizatorzy imprezy Transmission w Czechach og?osili pierwsze nazwiska DJ'ów, którzy 29 pa?dziernika pojawi? si? w O2 Arena w Pradze. Do Ferry Corstena, który wyst?pi pod aliasem Gouryella, do??czy?…
Ju? tylko trzy tygodnie dziel? nas od d?ugo wyczekiwanego powrotu Armina do Polski, a my jak co tydzie? publikujemy kolejne info na temat kolejnego artysty, który wyst?pi razem z nim…
Wiemy ju?, gdzie po raz pierwszy w Polsce zobaczymy na ?ywo Crystal Castles z now? wokalistk?! G?os Edith Frances jest ju? obecny na ?wietnie przyj?tych utworach „Frail” i „Deicide”, a teraz…
?wi?tuj z nami 5 urodziny cyklu imprez We Love Trance Club Edition! W sobot? 23 kwietnia w pozna?skim klubie Lawa podsumujemy muzycznie nasz? dotychczasow? dzia?alno??, a tak?e spojrzymy w przysz?o??…
Jak powszechnie wiadomo Armin Only to nie tylko muzyka, lasery, wizualizacje i kolorowe ?wiat?a. Armin Only to co? wi?cej. Amin Only to wielki show przygotowany z wielk? precyzj? w najmniejszych detalach. Oprócz…
Najwi?kszy polski festiwal z muzyk? elektroniczn?, Audioriver, w?a?nie og?osi? nabór na trzeci? edycj? targów mody odbywaj?cych si? w trakcie tego wydarzenia. Dotychczasowy projekt Fashion Day zosta? zast?piony przez Fashion Nights,…
Amin Only Embrace to bez w?tpienia jedno z najwa?niejszych muzycznych wydarze? tego roku. Zainteresowanie jest przeogromne, a ilo?c biletów topnieje z dnia na dzie?. Je?li zastanawiacie si? nad wyjazdem do…
Organizujesz wydarzenia muzyczne? Prowadzisz klub? Masz sklep p?ytowy? Wytwórni?? A mo?e organizujesz szkolenia i kursy zwi?zane z muzyk?? Je?li tak, to Targi Muzyczne Audioriver s? zdecydowanie dla Ciebie. W?a?nie ruszy?…
Poznali?my pierwsze daty miejsca i sk?ad oficjalnych Beforów Sunrise Festival w Polsce jak i na ?wiecie  Agencja MDT Production oraz Lordis Club & Foo Foo Bar przy wsparciu World Of…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 45